Podmínky soutěže

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE„WD40 FIX IT SOUTĚŽ“

Akce, na základě které je možné získat ceny v celkové hodnotě 50 000 Kč. Ze zájemců, kteří se prostřednictvím soutěžní microsite: https://fixit.wd40.cz/ přihlásí do soutěže a splní soutěžní podmínky budou každý měsíc (za měsíc duben, květen a červen 2023) odbornou porotou vybráni 3 výherci, kteří vyhrávají ceny určené pro daný měsíc. Hlavní výhra, kterou je poukaz v hodnotě 20.000 Kč do hobby marketu, bude odbornou porotou vybrána ze všech příspěvků přihlášených během celé doby konání soutěže. Délka trvání celé akce a možnost přihlášení do soutěže je od 1.4. 2023 (00:00 hod) do 30.6.2023 (24:00 hod).

Akce/Soutěž:    Soutěž „wd40 fix it soutěž“ konaná od 1.4. 2023 (00:00 hod) do 30.6.2023 (24:00 hod).

Pořadatel akce: AutoMax Group s.r.o., se sídlem Praha 5, K Hájům 1233/2, PSČ 155 00, IČ: 43873588, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 5548.

Administrátor akce: AutoMax Group s.r.o., se sídlem Praha 5, K Hájům 1233/2, PSČ 155 00, IČ: 43873588, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 5548.

Odborná porota: Kateřina Hartlová, Lenka Romanová, Pavel Jirouš

Místo konání akce: Česká republika

Soutěžící:            fyzická osoba starší osmnácti let, která je občanem České republiky, která vyplnila online formulář a zaslala soutěžní příspěvky na microsite: fixit.wd40.cz

PROPOZICE AKCE:


 SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY AKCE

A.      KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ DO AKCE

V rámci online kampaně, která trvá do 30. 6. 2023 (24:00) bude mít každý zájemce, tedy fyzická osoba, která je starší osmnácti let a je občanem České republiky, a která vytvořila soutěžní video splňující kritéria soutěžního příspěvku dle bodu B soutěžních podmínek akce, možnost vyplnit online formulář a zaslat soutěžní příspěvky na microsite: fixit.wd40.cz

Účast po uplynutí termínu konání akce je vyloučena. Pořadatel akce nenese odpovědnost za případné technické závady, např. za výpadky serveru, které by znemožnily včasnou účast.

Účast v akci je podmíněna poskytnutím osobních údajů, jako je příjmení, jméno, adresa, věk a případně telefonní číslo. Za správnost poskytnutých údajů odpovídá soutěžící.  Z účasti na akci jsou vyloučeny ty osoby, které o sobě uvedou nepravdivé údaje nebo které porušili soutěžní podmínky akce. 

Zájemci odesláním požadavku o zařazení jejich soutěžních příspěvků (videa) do akce berou na vědomí, že se stávají účastníky akce a souhlasí se soutěžními podmínkami akce. 

Zájemci odesláním požadavku o zařazení jejich soutěžních příspěvků (videa) do akce udělují pořadateli akce souhlas k marketingovému zpracování svých osobních údajů, a to zejména jména, příjmení, data narození a adresy bydliště. Soutěžící v případě výhry souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení pořadatelem akce.

Zájemci v okamžiku odeslání požadavku o zařazení jejich soutěžních příspěvků (videa) do akce poskytují pořadateli akce oprávnění k výkonu práva soutěžní příspěvek užít ke všem způsobům užití známým v době konání této akce v rozsahu neomezeném, co se týká času, místa a množství užití soutěžního příspěvku. 


 B.  KRITÉRIA SOUTĚŽNÍHO PŘÍSPĚVKU (VIDEA) 

Soutěžní příspěvek musí být ve formě videa, a to v minimální délce 10 vteřin. Na soutěžním videu musí být zobrazen produkt WD40 (v jakékoliv jeho specializaci). Obsah zobrazený na soutěžním videu musí být vlastnictvím soutěžícího, nesmí být zkopírován z jiného zdroje. Nesmí porušovat práva třetích stran včetně autorských práv, ochranných známek, patentů a ochrany osobních údajů. Nesmí používat žádnou hudbu, videa ani fotografie vytvořené nebo provedené jinou osobou. Obsah nesmí obsahovat pornografické obrázky, nahotu, obscénnost, násilí a/nebo nenávistné projevy. Obsah nesmí být nevhodný, sporný a/nebo nevhodný ke zveřejnění. Obsah nesmí znevažovat sponzora, jeho produkty a/nebo jinak negativně ovlivňovat dobré jméno a obchodní pověst sponzora. Nesmí obhajovat užívání alkoholu, drog, násilné chování a/nebo jakoukoli nezákonnou činnost. Nesmí zobrazovat a/nebo propagovat výrobky konkurenční společnosti WD-40. Obsah také musí být relevantní k tématu soutěže. 

Příspěvky mohou pocházet pouze ze země, ve které se akce koná. 

Všechny soutěžní příspěvky podléhají schvalování ze strany pořadatele akce. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěžní příspěvky, která nesplňují kritéria soutěžního příspěvku, nezveřejnit na soutěžní microsite a soutěžícího ze soutěže pro nesplnění podmínek vyloučit.

B.      KRITÉRIA HODNOCENÍ PODMÍNEK PRO ZÍSKÁNÍ VÝHER 

Prvním kritériem je řádné a pravdivé vyplnění online formuláře na soutěžní microsite: fixit.wd40.cz a odeslání soutěžního příspěvku splňujícího kritéria soutěžního příspěvku dle bodu B. soutěžních podmínek akce ve lhůtě od 1.4. 2023 (00:00 hod) do 30.6.2023 (24:00 hod).

Všechny zaslané soutěžní příspěvky podléhají schvalování ze strany pořadatele akce, který následně soutěžní příspěvky zveřejní na webových stránkách fixit.wd40.cz. Tyto zveřejněné příspěvky poté představují podklady pro rozhodnutí odborné poroty. Odborná porota se skládá z Kateřina Hartlová, Lenka Romanová, Pavel Jirouš.

V rámci dané akce je možno získat měsíční či hlavní výhru. Podmínky obdržení měsíční a hlavní výhry jsou specifikovány níže.  

Kdo získá měsíční výhru – dle přehledu na stránce výhry:

Výhru získají 3 odbornou porotou vybraní účastníci z každého soutěžního měsíce. Porota na základě kritéria kreativity, úrovně zpracování a originality vybere 3 nejlepší soutěžní videa z daného měsíce a přiřadí jim pořadí 1.-3. místo. Získání výhry je podmíněno splněním soutěžních podmínek akce uvedených pod bodem A a B. soutěžních podmínek akce. Každý soutěžící bude do hodnocení poroty zařazen během jednoho soutěžního měsíce pouze jednou.

Kdy proběhne vyhodnocení měsíčních výher:

Porota rozhodne vždy do 1 týdne od ukončení soutěžního měsíce:

  • soutěžní měsíc: 1. 4. 2023 (00:00) – 30. 4. 2023 (24:00); porota rozhodne do: 5. 5. 2023 (24:00)
  • soutěžní měsíc: 1. 5. 2023 (00:00) – 31. 5. 2023 (24:00); porota rozhodne do: 7. 6. 2023 (24:00)
  • soutěžní měsíc: 1. 6. 2023 (00:00) – 30. 6. 2023 (24:00); porota rozhodne do: 7. 7. 2023 (24:00)

Kdo získá hlavní výhru:

Výhru získá 1 odbornou porotou vybraný účastník za celé období soutěžní akce (1. 4. 2023 – 30. 6. 2023), a to na základě kritéria kreativity, úrovně zpracování a originality. Získání výhry je podmíněno splněním soutěžních podmínek akce uvedených pod bodem A a B. soutěžních podmínek akce.. Každý soutěžící bude do celkového hodnocení poroty zařazen pouze jednou.

Kdy proběhne vyhodnocení hlavní výhry:

Porota rozhodne do 1 týdne od ukončení celého soutěžního období

  • 1. 4. 2023 (00:00) –30. 6. 2023 (24:00); porota rozhodne do: 7. 7. 2023 (24:00).

Kdo získá DÁRKOVÝ BALÍČEK WD-40:

Dárkový balíček WD-40 získá 1 účastník s nejvyšším počtem schválených soutěžních příspěvků za celé období soutěžní akce (1. 4. 2023 – 30. 6. 2023). Získání výhry je podmíněno splněním soutěžních podmínek akce uvedených pod bodem A a B. soutěžních podmínek akce… V případě shodného počtu soutěžních příspěvků u více účastníků, vybere výherce dárkové balíčku WD-40 porota na základě kritéria kreativity, úrovně zpracování a originality.

Kdy proběhne vyhodnocení výherce dárkového balíčku WD-40:

Porota rozhodne do 1 týdne od ukončení celého soutěžního období

  • 1. 4. 2023 (00:00) –30. 6. 2023 (24:00); porota rozhodne do: 7. 7. 2023 (24:00).

Kdo získá Garantovanou výhru:
Garantovanou výhru – plechovku WD-40 Flexible 600ml získá každý účastník soutěže, který bude mít po konci soutěže 5 a více schválených soutěžních příspěvků za celé období soutěžní akce (1. 4. 2023 – 30. 6. 2023). Získání výhry je podmíněno splněním soutěžních podmínek akce uvedených pod bodem A a B. soutěžních podmínek akce.

Kdy proběhne vyhodnocení výherců Garantované výhry:

Součet soutěžních příspěvků a vyhlášení proběhne po ukončení celého soutěžního období

  • 1. 4. 2023 (00:00) –30. 6. 2023 (24:00); porota rozhodne do: 7. 7. 2023 (24:00).

Výherci budou e-mailem kontaktováni zástupcem společnosti AutoMax Group s.r.o. nebo pověřeným kontaktem či administrátorem akce. Výherce je povinen do sedmi (7) dnů od odeslání e-mailu dle předchozí věty oznámit, zda výhru přijímá. V případě nedodržení této lhůty je pořadatel akce oprávněn vybrat nového výherce a výhru předat jemu. Nároky na vydání výhry ze strany původního výherce vůči pořadateli akce jsou vyloučeny. 

Forma předání výhry bude e-mailem upřesněna s daným výhercem s tím, že si pořadatel vyhrazuje právo formu předání určit. Pořadatel akce nehradí cestovní ani jiné vedlejší náklady vzniklé v souvislosti s výhrou. Vymáhání nároku na výhru soudní cestou je vyloučeno. Nárok na výhru je nepřevoditelný.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Pořadatel akce je správcem osobních údajů soutěžících. 

Zařazením do akce uděluje soutěžící svůj souhlas se soutěžními podmínkami akce a se zařazením všech svých v souvislosti s akcí poskytnutých osobních údajů do databáze pořadatele akce, jakožto správce osobních údajů a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pořadatele akce, jakožto zpracovatele osobních údajů, a to pro účely vyhodnocení této akce a pro marketingové účely, tj. pro nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách pořadatele akce, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu 10 let, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje, které soutěžící zařazený do akce poskytne pořadateli akce v budoucnosti. Soutěžící zařazený do akce tak zároveň prohlašuje, že osobní údaje pořadateli akce poskytl dobrovolně, že jsou pravdivé a úplné. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas může kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna.Soutěžící má právo bezplatně obdržet na základě žádosti odeslané pořadateli akce v souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“) informaci o osobních údajích, které jsou uloženy ohledně jeho osoby. Dále má soutěžící právo za splnění podmínek stanovených zákonem na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) jeho osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování podle čl.21 GDPR a dále právo na přenos dat dle čl. 20 GDPR. Další informace o zpracování osobních údajů soutěžícího jsou uvedeny na webových stránkách soutěže, zde: https://wd40.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Zasláním soutěžního příspěvku obsahujícího videa nebo, které splní znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon („Autorský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Soutěžní video“) poskytuje soutěžící okamžikem nahrání díla na soutěžní stránku pořadateli oprávnění k jejich užití (licence). Licence se poskytuje bezúplatně, jako nevýhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu pěti (5) let od konce soutěže a ke všem známým způsobům užití díla ve smyslu Autorského zákona, zejména ke zpracování díla, rozmnožování díla, rozšiřování díla a ke sdělování díla veřejnosti, např. zveřejněním díla na webových stránkách soutěže a pořadatele. Pořadatel akce není povinen na základě udělené licence dílo užívat. Soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Soutěžící dále souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn licenci postoupit jakékoli třetí osobě. Soutěžící se současně účastí v akci zavazuje a prohlašuje, že disponuje i nezbytným souhlasem třetích osob, případně zobrazených v díle, s užitím soutěžního příspěvku (videa) v rozsahu licence.

Převzetím výhry vyjadřuje vylosovaný výherce soutěže svůj souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení a souhlasí s tím, aby pořadatel akce zejména v souvislosti s touto soutěží bezplatně užíval podobiznu a obrazový záznam týkající se výherce či jiné projevy osobní povahy použité v rámci účasti v soutěži s uvedením jména a příjmení ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech pořadatele akce, a to jak po dobu konání soutěže, tak i po dobu 15 let ode dne ukončení akce.

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) soutěžící nalezne mimo jiné informace o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

Pořadatel akce má právo v průběhu akce upravit pravidla soutěže nebo akci kdykoliv ukončit. Informace o změně pravidel či ukončení soutěže budou publikovány na webových stránkách soutěže.

Dne 15. 2. 2023