Ochrana osobních údajů

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORECH COOKIE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Datum poslední revize: 26. června 2018

[AutoMax Group s.r.o., K Hájům 1233/2, Praha 5, s registračním číslem společnosti 43873588 “my”, nebo “nás” provozuje tuto webovou stránku (dále jen “webová stránka”). Bereme ochranu osobních údajů těch („Vás“), kteří navštíví webové stránky, velmi vážně. Zavázali jsme se k dodržování právních předpisů na ochranu údajů, které upravují zpracování Vašich osobních údajů, a které Vám poskytují ve vztahu k těmto údajům různá práva.

Co obsahuje toto prohlášení o ochraně osobních údajů?

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „prohlášení“) popisuje, jak jsou používány osobní údaje, které získáme od návštěvníků webové stránky nebo které nám poskytli, včetně osobních údajů, které získáme, když nabízíme služby prostřednictvím této webové stránky (dále jen „služby“). Naše služby můžete využívat, pouze pokud je Vám více než 16 let. Odkazuje se také na společnost WD-40 Company Limited (“společnost WD-40”). Toto je společnost, která provozuje webové stránky. Jeho firemní ústředí je Brick Close, Kiln Farm, Milton Keynes, MK11 3LJ.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vydáváme, protože máte právo vědět, jaké údaje o Vás shromažďujeme, jak jsou tyto údaje chráněny, použity a za jakých okolností jsou tyto údaje zveřejněny. Prohlášení dále popisuje Vaše práva na ochranu údajů, včetně práva vznést námitky proti některým ze zpracování, které provádíme. Další informace o Vašich právech a o tom, jak je uplatnit, jsou uvedeny v části 11 níže.

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení kdykoliv pozměnit. Pokud provedeme v prohlášení materiální změnu, upozorníme Vás na to buď e-mailem, nebo prostřednictvím oznámení vystaveném na webové stránce. Kde to bude nezbytné, vyžádáme si Váš souhlas.

 

1. Údaje, které shromažďujeme
2. Jak Vaše údaje používáme
3. Sdílení a zveřejnění Vašich údajů
4. Marketingová komunikace
5. Předávání údajů do zahraničí
6. Bezpečnost
7. Soubory cookie
8. Odkazy na jiné stránky
9. Váš nahraný obsah
10. Uchovávání údajů
11. Vaše práva
12. Jak aktualizovat Vaše údaje
13. Kontaktní údaje

 

 1. Údaje, které shromažďujeme

Toto prohlášení vysvětluje, jak používáme osobní údaje, které shromažďujeme od uživatelů naší webové stránky, nebo které nám uživatelé naší webové stránky poskytnou.

Shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje při komunikaci s námi a našimi webovými stránkami, při nákupu zboží od nás a při využívání našich služeb. Tyto údaje zahrnují:

 • Vaše jméno
 • Vaše pohlaví
 • Váš věk/datum narození
 • Váš rodinný stav
 • Vaší firmu, zaměstnání, pracoviště
 • Vaší e-mailovou adresu a telefonní číslo
 • Vaší poštovní adresu
 • Vaše údaje o platbě
 • Obsah, který poskytujete včetně fotografií, audio a/nebo video souborů (“obsah koncového uživatele”)
 • Vaše marketingové preference, včetně všech souhlasů, které nám poskytnete

Společnost WD40 jako provozovatel těchto webových stránek může shromažďovat informace týkající se prohlížeče nebo zařízení, které používáte k přístupu na webové stránky, včetně protokolových souborů, jako jsou adresy internetového protokolu (“IP”), poskytovatel internetových služeb, stránky odkazující / datum / čas, a data clickstream. Další informace naleznete v sekci “Cookies”.

Agregované údaje

WD-40 Company používáme údaje o uživatelích pro sestavování anonymních agregovaných statistik pro provozní a marketingové účely. Mezi takové účely patří benchmarking, stanovení odpovídajících úrovní hardwaru, stanovení počtu personálu potřebného pro poskytování služeb našim uživatelům a stanovení počtu uživatelů využívajících naše služby. Tyto anonymní agregované údaje nejsou v žádném případě použity tak, aby mohly identifikovat jednotlivé uživatele.

 1. Jak Vaše údaje používáme

Údaje, které nám poskytnete, používáme k následujícím účelům:

 • Pro naše potřeby v rámci vykonávání naší podnikatelské činnosti a při usilování o naše legitimní zájmy tam, kde nejsou naše zájmy ve střetu s Vašimi právy na ochranu osobních údajů, zejména:
  • reagovat na Vaše dotazy
  • umožnit Vám účast v soutěžích a průzkumech
  • pomoci nám poskytovat Vám lepší produkty a služby: například hodnocením výkonu našich zaměstnanců, posouzením kvality našich produktů a služeb a pomoci nám vylepšit naši webovou stránku, zařízení a služby
  • zajistit bezpečnost naší webové stránky a systémů informačních technologií a ochrany našich práv
  • v případě potřeby použít údaje v souvislosti s právními nároky, dodržováním předpisů, pro regulační účely a pro účely vyšetřování (včetně zveřejnění takových informací v souvislosti s právním řízením nebo soudním sporem)
  • pokud poskytnete kreditní nebo debetní kartu jako způsob platby, použijeme třetí strany k ověření platnosti bankovního kódu, čísla účtu a čísla karty, kterou předkládáte, aby se zabránilo podvodům
 • Kde nám dáváte Váš souhlas:
  • zasíláme Vám marketingové zprávy ve vztahu k našim relevantním produktům a službám nebo jiným produktům a službám, které poskytujeme my, naše pobočky a pečlivě vybraní partneři. Pokud chcete od nás přestat dostávat marketingové materiály, prosím informujte nás. V části 4 tohoto prohlášení je popsán postup, jak to můžete udělat.
  • WD-40 Company umísťuje soubory cookie a používá podobné technologie a dělá to v souladu s částí ohledně souborů cookie v rámci tohoto prohlášení a informacemi, které Vám jsou poskytnuty při používání těchto technologií.
  • při ostatních příležitostech, kdy Vás požádáme o souhlas, použijeme údaje k účelu, který zároveň vysvětlíme
 • Pro účely, které jsou vyžadovány zákonem:
  • Na žádost úřadů nebo orgánů činných v trestním řízení provádějících šetření
 • Pro splnění smlouvy nebo provádění kroků spojených se smlouvou: to je relevantní, pokud u nás uskutečníte nákup nebo vstoupíte do soutěže, kterou provozujeme. Patří sem:
  • vyřízení Vašich objednávek a přijímání plateb od Vás
  • poskytování služeb zákazníkům týkajících se Vaší komunikace s námi nebo odpovědi na Vaše poptávky
 • zajištění dodávky a poskytování dalších produktů, služeb nebo cen
 1. Sdílení a zveřejnění Vašich údajů

WD-40 Company může zveřejnit souhrnné uživatelské informace o tom, jak je web používán s námi, a může používat osobní informace, které se vás týkají, přizpůsobit si reklamní a marketingové zprávy, které obdržíte na webových stránkách, nebo můžete spolupracovat s externími společnostmi (např. Facebook ). Agregované údaje mohou být sdíleny s těmito společnostmi, takže lze toto přizpůsobení provedou. Anonymní navigační/clickstream data, počet zhlédnutí stránek, který je počítán pixelovými tagy a agregované demografické údaje mohou být také sdíleny s našimi inzerenty a marketingovými partnery (např. Google).

WD-40 můžem použít údaje o Vaší návštěvě naší webové stránky k vypracování statistické analýzy, která umožní zhodnotit zájem o různé oblasti webové stránky a jejich využití. Takové informace můžeme sdílet s relevantními inzerenty nebo externími partnery. Z provedených analýz nicméně poskytneme třetím stranám pouze agregovaná data, nikoli konkrétní údaje o uživateli.

Osobní údaje jsou sdíleny s poskytovateli služeb třetích stran (včetně technologických konzultantů a dodavatelů CRM), kteří v rámci poskytování služeb budou mít přístup k údajům, které jste nám poskytli a budou je zpracovávat jménem nás a společnosti WD-40 Company pro výše uvedené účely. Mezi takové třetí strany patří poskytovatelé web-hostingu webových stránek, údržby, technologie a služby CRM. Všichni poskytovatelé služeb jsou smluvně zavázáni k poskytování služeb v souladu s tímto prohlášením.

Vaše osobní údaje mohou být našim zaměstnancům, zástupcům a dodavatelům zpřístupněny pouze pro pracovní účely. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s těmi, kteří nám pomáhají řídit nebo poskytovat služby (například administrativa tiskových zpráv, statistické analýzy, zpracování dat a vyřizování objednávek) a dále s externími dodavateli, zástupci či sponzory, kteří nám pomáhají s administrativou, s vyhodnocováním soutěží a propagací a následným udělováním výher. Tito externí dodavatelé nebo zástupci mohou použít Vaše osobní údaje, aby nám poskytli určitou službu a nikoliv pro jiný účel.

Pokud v budoucnu budeme chtít Vaše osobní údaje sdílet se stranami, které vystupují jinak než naši zástupci či poskytovatelé služeb, budeme Vás o tom informovat a Vy budete mít možnost se ze služeb odhlásit.

V případě prodeje společnosti, její integrace s jinou společností a/nebo převedení na jinou firmu, budou Vaše údaje předány našim poradcům a poradcům kupce a tak předány majitelům nové společnosti.

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny v případech, kde je jejich sdílení nutné pro naše dodržení svých právních závazků nebo kde to bude nutné za účelem ochrany vlastních práv, práv našich přidružených společností, práv nebo bezpečnosti jednotlivců nebo veřejnosti a práv našich uživatelů nebo třetích stran.

 1. Marketingová komunikace

Čas od času bychom Vám rádi prostřednictvím e-mailu zaslali informace o podobných produktech WD-40, které by Vás mohli zajímat (včetně například bulletinů a propagační komunikace). Učiníme tak pouze s Vaším souhlasem, ale kdykoliv se můžete rozhodnout zasílání zpráv nebo vytváření profilů pro přímý marketing z naší strany zrušit, a to následujícím způsobem:

 • postupujte dle pokynů pro zrušení, které jsou součástí každého e-mailu, který Vám zašleme, nebo
 • kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou uvedeny v části 13 níže.
 1. Předávání údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen “EHP”), s výjimkou společnosti WD-40 v USA (čeká se vlastní certifikace v rámci štítu soukromí EU-USA (“Privacy Shield EU-USA ”)). Dojde-li ale ke změnám, budeme Vás o tom informovat.

 1. Bezpečnost

Zajistili jsme odpovídající technická, organizační a bezpečnostní opatření za účelem ochrany Vašich osobních údajů proti jejich náhodné ztrátě a proti neoprávněnému zásahu nepovolaných osob, použití, pozměnění nebo sdílení.

Dodržujeme obecně uznávané průmyslové normy za účelem ochrany osobních údajů, které jsme od našich uživatelů obdrželi, a to jak během jejich přenosu, tak i po jejich obdržení. U přenosů dat před internet nebo prostřednictvím elektronických úložišť dat bohužel nelze nikdy zaručit 100% bezpečnost. Přestože se tedy snažíme využít všech komerčně uznávaných způsobů jak Vaše data ochránit, nemůžeme Vám jejich bezpečnost úplně zaručit.

 1. Soubory cookie

WD-40 Company používá soubory cookie aby usnadnila používání a užitečnost webové stránky. Když navštívíte webovou stránku, naše servery odesílají do Vašeho počítače soubory cookie. Soubory cookie Vás samy o sobě neidentifikují, místo toho jen snadno rozpoznají prohlížeč, který používáte.

Existují dva typy souborů cookie: dočasné a trvalé. Dočasné cookies z Vašeho počítače zmizí, jakmile zavřete internetový prohlížeč nebo při vypnutí počítače. Trvalé soubory cookie zůstanou v počítači i po zavření prohlížeče nebo vypnutí počítače. Pro odstranění trvalých cookies postupujte dle pokynů v Nápovědě Vašeho prohlížeče. V případě kdy se rozhodnete se nám identifikovat, používáme dočasné cookies, obsahující šifrované informace, podle kterých poznáme, že se jedná právě o Vás.

Používáme trvalé soubory cookie, které dokážeme přečíst pouze my a identifikovat tak tím prohlížeče, které naší webovou stránku navštívili. V případech, kdy nám uživatelé poskytnou identifikovatelné informace, je jim přidělen jedinečný identifikátor. Tento jedinečný identifikátor je spojen s trvalým souborem cookie, který umístíme na prohlížeč uživatele. WD-40 Company dbá na bezpečnost a zajištění důvěrnosti informací na trvalých souborech cookie. Trvalé sobory cookie neshromažďují například čísla účtů nebo hesla.

Pokud si přejete stávající soubory cookie z Vašeho počítače vymazat, postupujte dle instrukcí v nápovědě Vašeho internetového prohlížeče, kde se dozvíte jak složku nebo soubor, který obsahuje soubory cookie nalézt.

Vezměte prosím na vědomí, že vymazání souborů cookie nebo jejich zakázání může znemožnit přístup na určitá místa nebo využívat určité funkce webové stránky.

Pro více informací o souborech cookie navštivte www.allaboutcookies.org nebo www.youronlinechoices.eu, kde najdete další informace o behaviorální reklamě a ochraně soukromí online.

Používáme následující soubory cookie:

Nezbytně nutné (Strictly Necessary) soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli po webové stránce pohybovat a využívat její funkce. Bez těchto souborů cookie Vám nemohou být Vámi vyžádané služby, jako například zapamatování si přihlašovacích údajů či obsah nákupního košíku, poskytnuty.

Výkonové (Performance) soubory cookie

Tyto soubory cookie shromažďují anonymní informace o tom, jakým způsobem lidé používají naší webovou stránku. Používáme například soubory cookie Google Analytics, abychom porozuměli, jak se zákazníci k naší stránce dostali, jak se na ní pohybují a jak jí používají a zvýrazní oblasti, které lze vylepšit – jako například navigaci, zážitek z nakupování a marketingové kampaně. Údaje shromážděné těmito soubory cookie nikdy nezobrazují osobní údaje, podle kterých by bylo možné jednotlivce identifikovat.

Funkční (Functionality) soubory cookie

Tyto soubory cookie si pamatují volby, které učiníte, jako je například země, ze které naší webovou stránku navštívíte, jazyk a parametry vyhledávání jako je velikost, barva nebo produktová řada. Ty Vám poté při Vaší návštěvě stránek umožní použít lepší funkce, upravené na míru právě pro Vás. Informace, které tyto soubory cookie shromažďují, mohou být anonymizovány, a tudíž nemohou sledovat Vaši aktivitu při prohlížení jiných webových stránek.

Soubory cookie sociálních sítí (Social Media)

Tyto soubory cookie Vám umožňují sdílet informace o Vaší činnost na webové stránce na sociálních sítích, jako jsou Facebook a Twitter. Vezměte prosím na vědomí, že tyto soubory cookie nejsou pod naší kontrolou. Informace o tom, jak fungují soubory cookie těchto stran, naleznete v příslušných zásadách ochrany osobních údajů.


SUŠENKATYPDÉLKAPOPISNezbytné
cookielawinfo-checkbox-advertisement | perzistentní | 1 rok | Tento soubor cookie, nastavený pluginem GDPR Cookie Consent, se používá k zaznamenání souhlasu uživatele se soubory cookie v kategorii “Reklama".
cookielawinfo-checkbox-analytics | perzistentní | 11 měsíců | Tento soubor cookie je nastaven pomocí pluginu GDPR Cookie Consent. Tento soubor cookie slouží k uložení souhlasu uživatele se soubory cookie v kategorii "Analytika".
cookielawinfo-checkbox-others | perzistentní | 11 měsíců | Tento soubor cookie je nastaven pomocí pluginu GDPR Cookie Consent. Tento soubor cookie slouží k uložení souhlasu uživatele se soubory cookie v kategorii "Ostatní.
viewed_cookie_policy | perzistentní | 11 měsíců | Tento soubor cookie je nastaven pomocí pluginu GDPR Cookie Consent a slouží k uložení informace, zda uživatel souhlasil s používáním souborů cookie. Neukládá žádné osobní údaje.
cookielawinfo-checkbox-necessary | perzistentní | 11 měsíců | Tento soubor cookie je nastaven pomocí pluginu GDPR Cookie Consent. Soubor cookie slouží k uložení souhlasu uživatele se soubory cookie v kategorii "Nezbytné".
cookielawinfo-checkbox-functional | perzistentní | 11 měsíců | Soubor cookie je nastaven na základě souhlasu s GDPR, aby zaznamenal souhlas uživatele se soubory cookie v kategorii "Funkční".
cookielawinfo-checkbox-performance | perzistentní | 11 měsíců | Tento soubor cookie je nastaven pomocí pluginu GDPR Cookie Consent. Tento soubor cookie slouží k uložení souhlasu uživatele se soubory cookie v kategorii "Výkon".
Funkční
__cf_bm | perzistentní | 30 minut | Tento soubor cookie nastavený společností Cloudflare slouží k podpoře správy botů Cloudflare.
Výkon
_pk_id.14.d873 | perzistentní | 1 rok 27 dní | Statistika WD-40 (anonymní)
_pk_ses.14.d873 | perzistentní | 30 minut | Statistika WD-40 (anonymní)
_pk_testcookie_domain | perzistentní | minulost | Statistika WD-40 (anonymní) pro testování nastavení souborů cookie
Analytika
_ga | perzistentní | 2 roky | Soubor cookie _ga, instalovaný službou Google Analytics, vypočítává údaje o návštěvnících, relacích a kampaních a také sleduje používání webu pro analytickou zprávu webu. Soubor cookie ukládá informace anonymně a k rozpoznání jedinečných návštěvníků přiřazuje náhodně vygenerované číslo.
_gid | perzistentní | 1 den | Soubor cookie _gid, instalovaný službou Google Analytics, ukládá informace o tom, jak návštěvníci používají webové stránky, a zároveň vytváří analytickou zprávu o výkonnosti webových stránek. Mezi shromažďované údaje patří počet návštěvníků, jejich zdroj a anonymně navštívené stránky.
_gat_gtag_UA_83060537_1 | perzistentní | 1 minuta | Nastaveno společností Google pro rozlišení uživatelů.
CONSENT | perzistentní | 2 roky | YouTube nastavuje tento soubor cookie prostřednictvím vložených videí youtube a zaznamenává anonymní statistické údaje.
vuid | perzistentní | 2 roky | Vimeo instaluje tento soubor cookie ke shromažďování sledovacích informací nastavením jedinečného ID pro vkládání videí na webové stránky.
Reklama
_fbp | perzistentní | 3 měsíce | Tento soubor cookie je nastaven společností Facebook za účelem zobrazování reklam po návštěvě webových stránek buď na Facebooku, nebo na digitální platformě využívající reklamu Facebooku.
fr | perzistentní | 3 měsíce | Společnost Facebook nastavuje tento soubor cookie, aby mohla uživatelům zobrazovat relevantní reklamy sledováním chování uživatelů na webu na stránkách, které mají Facebook pixel nebo sociální plugin Facebook.
YSC | perzistentní | relace | Soubor cookie YSC je nastaven společností Youtube a slouží ke sledování zobrazení vložených videí na stránkách Youtube.
VISITOR_INFO1_LIVE | perzistentní | 5 měsíců 27 dní | Soubor cookie nastavený službou YouTube k měření šířky pásma, který určuje, zda se uživateli zobrazí nové nebo staré rozhraní přehrávače.
yt-remote-device-id | perzistentní | nikdy | YouTube nastavuje tento soubor cookie k uložení předvoleb videa uživatele, který používá vložené video YouTube.
yt.innertube::requests | perzistentní | nikdy | Tento soubor cookie, nastavený službou YouTube, registruje jedinečné ID pro ukládání údajů o tom, jaká videa ze služby YouTube uživatel viděl.
yt.innertube::nextId | perzistentní | nikdy | Tento soubor cookie, nastavený službou YouTube, registruje jedinečné ID pro ukládání údajů o tom, jaká videa ze služby YouTube uživatel viděl.
yt-remote-connected-devices | perzistentní | nikdy | Služba YouTube nastavuje tento soubor cookie k uložení předvoleb videa uživatele, který používá vložené video YouTube.

Log soubory (Log Files)

Tak jako u většiny webových stránek i my shromažďujeme určité informace automaticky, které jsou poté zapsány do logových souborů. Tyto informace neidentifikují jednotlivé uživatele. Log soubor obsahuje adresu internetového protokolu (“IP”), druh prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, informace o relaci uživatele, operační systém, čas a datum návštěvy a navigační/clickstream data. WD-40 Company používá zachycené informace k analýze trendů, administraci webové stránky, pro sledování pohybu uživatelů po webové stránce a ke shromáždění demografických údajů o naší uživatelské základně. Automaticky shromážděná data nespojují s Vašimi osobními údaji. WD-40 Company ke sběru určitých anonymních informací o Vaší návštěvě webové stránky využívá v průmyslu standardně využívané a komerčně dostupné analytické nástroje, včetně Omniture Web Analytics.

Průhledné gify (Clear Gifs, Web Beacons)

WD-40 Company používá průhledných gifů (též známé jako web beacons) k umožnění lepší správy obsahu webových stránek tím, že informují, jaký obsah je efektivní. Průhledné gify jsou drobné grafické obrázky s unikátním identifikátorem, jsou funkčně podobné souborům cookie, a používají se k tomu, aby nám umožnili sledovat online pohyb uživatelů webových stránek. Na rozdíl od souborů cookie, které jsou uloženy na pevném disku počítače uživatele, jsou průhledné gify neviditelně zabudovány do internetových stránek a jsou velké asi jako tečka na konci této věty.

Použití průhledných gifů v e-mailových zprávách HTML nám dokáže sdělit, který e-mail byl uživatelem otevřen. Můžeme tak stanovit účinnost určité komunikace a propagačních kampaní. Pokud se chcete odhlásit z odběru těchto e-mailů, postupujte dle pokynů v níže uvedené části 4.

 1. Odkazy na jiné stránky

Webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu. Nejsme zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky jiných webových stránek, na které jste rozhodli přejít z této stránky. Doporučujeme Vám seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů, abyste věděli, jak takové webové stránky shromažďují, používají a sdílejí Vaše osobní údaje.

 1. Váš nahraný obsah

Vezměte prosím na vědomí, že vložené komentáře, nápady nebo návrhy, recenze produktů a/nebo obsah koncového uživatele spolu s Vaším jménem nebo iniciálami do částí webové stránky, které mohou zobrazit jiní uživatelé, nebo poskytnete-li tyto informace přímo nám, můžeme použít Vaše komentáře, nápady, návrhy a jméno pro marketingové účely.

Pokud se rozhodnete, že si již nepřejete, aby Vaše údaje byly použity takovým způsobem, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v části 13.

 1. Uchovávání údajů

Pokud zpracováváme osobní údaje pro marketingové účely nebo s Vaším souhlasem, zpracováváme data, dokud nás nepožádáte o ukončení takového zpracovávání s výhradou krátké doby po Vaší žádosti (abychom mohli realizovat Vaše požadavky). Uchováváme také skutečnost, že jste nás požádali, abychom Vám na dobu neurčitou neposílali marketingové materiály nebo nezpracovávali Vaše údaje, abychom mohli v budoucnu respektovat Vaše požadavky.

Pokud zpracováváme osobní údaje v souvislosti s prováděním smlouvy nebo služby, pro potřeby pořádání soutěží nebo nezbytně jinak, abychom Vám mohli poskytovat služby jako zákazníkovi, ponecháme si tyto informace pět (5) let od Vaší poslední komunikace s námi.

 1. Vaše práva

Máte právo nás požádat o kopii Vašich osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu, odstranění nebo omezení (zastavení jakéhokoli aktivního) zpracování Vašich osobních údajů a o získání osobních údajů, které nám poskytujete na základě smlouvy nebo s Vaším souhlasem, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formuláři a požádat nás o sdílení (portování) těchto údajů s jiným správcem údajů.

Dále máte právo vznést za určitých okolností námitky proti našemu zpracování Vašich osobních údajů (zejména tam, kde nemusíme zpracovávat údaje, abychom vyhověli smluvním nebo jiným zákonným požadavkům, nebo kde používáme údaje pro přímý marketing).

Tato práva mohou být omezena, například pokud by splnění Vaší žádosti odhalilo osobní údaje o jiné osobě nebo porušilo práva na ochranu osobních údajů jiných nebo pokud nás požádáte o smazání informací, které jsme ze zákona povinni uchovávat, nebo máme přesvědčivý oprávněný zájem je uchovat.

Pokud si přejete výše uvedená práva uplatnit, kontaktujte nás kdykoliv prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části 13 níže. Pokud se domníváte, že Vaše práva byla porušena, máte právo podat stížnost orgánu pro dohled na ochranu osobních údajů tam, kde žijete, pracujete nebo kde se domníváte, že k porušení došlo.

Za účelem návštěvy webové stránky nám nemusíte poskytnout žádné osobní údaje. Pokud se rozhodnete využít našich služeb, tak Vás o Vaše osobní údaje požádáme. Když po Vás budeme vyžadovat informace, zřetelně Vás obeznámíme, zdali je poskytnutí těchto informací nutné pro poskytování našich služeb, které chcete anebo zdali je poskytnutí takových informací dobrovolné. Pokud se rozhodnete neposkytnout informace, nebudete moci využívat některé služby.

 1. Jak aktualizovat Vaše údaje

Chcete-li změnit nebo aktualizovat údaje, které o Vás uchováváme a které se Vás týkají, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části 13 níže.

 1. Kontaktní údaje

AutoMax Group s.r.o. je správcem Vašich osobních údajů. Máte-li k tomuto prohlášení jakékoli dotazy, kontaktujte nás prosím emailem na info@automax-group.com